0547 - 26 26 26 info@lofwonen.nl
  • Uw belang staat voorop! Welkom bij LOFwonen In de wereld van vandaag vol snelle ontwikkelingen en hectiek vindt u bij ons nog oprechte betrokkenheid. Wij maken ruim de tijd om uw wensen en behoeften op een rij te zetten. Op die manier komen wij tot een persoonlijk totaaladvies voor particulieren én bedrijven. Wij hechten veel waarde aan een langdurige, betrouwbare relatie met onze klanten.

    Ons advies is dan ook absoluut onafhankelijk en stelt uw belangen altijd op de voorgrond.

Inkomen

Woonlastenverzekering

Als je niet meer (volledig) kunt werken, ga je er in inkomen op achteruit. Maar je vaste lasten moeten wél gewoon betaald blijven. Vooral de hypotheek voor je woonhuis kan een flinke aanslag op je portemonnee zijn. Met de woonlastenverzekering stel je de betaling van je woonlasten veilig als je inkomen daalt of zelfs wegvalt door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Welk bedrag?
Je bepaalt zelf welk bedrag je verzekert. Dat baseer je natuurlijk op de vaste lasten die je per maand kwijt bent. Ook kun je zelf een ‘eigenrisicotermijn’ bepalen. En vaak ook de uitkeringstermijn. Al deze factoren zijn van invloed op de hoogte van de premie.

Overlijdensrisicoverzekering

Deze verzekering keert bij overlijden een vooraf afgesproken bedrag uit. De hoogte van het bedrag en de looptijd (doorgaans variërend van 10 tot 30 jaar) van de verzekering kun je zelf bepalen.

Je kunt kiezen voor een gelijkblijvende en een aflopende risicoverzekering. Bij een gelijkblijvende verzekering is sprake van een de uitkering van een gelijkblijvend vast bedrag. Bij een aflopende risicoverzekering wordt de dekking lager naarmate de looptijd verstrijkt. Dat laatste levert premievoordeel op.

Voor deze variant kun je bijvoorbeeld kiezen wanneer je de overlijdens-risicoverzekering koppelt aan de hypotheekschuld. Als je regelmatig op die schuld aflost, kan ook de dekking van de risicoverzekering navenant afnemen. De polis keert uit aan degene die daartoe in de polis als ‘begunstigde’ is aangewezen.

Deze verzekering wordt voor veel doeleinden gebruikt, vaak in combinatie met andere vormen van levensverzekering. Meestal om ervoor te zorgen dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten (aanvulling nabestaandenpensioen, aflossing hypotheek, uitkoop erfgenamen van zakelijke partner).

Vaak kun je premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde en een extra uitkering bij overlijden door een ongeval meeverzekeren.

Download de verzekerings app